QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ - ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ -
ĐẶT HÀNG - THĂM WEBSITE HAY CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Privacy policy and Terms & Conditions

1_ Sự đồng thuận của bạn khi truy cập, sử dụng, phát sinh mua bán hay dùng cac dịch vụ do Vinalink chào hàng hay giới thiệu trên hệ thống website mà Công ty Vinalink Media sở hữu.

Chào mừng bạn đến với Các website của Công ty Vinalink Media JSC, bằng việc truy cập vào Các website của Công ty Vinalink Media JSC (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này) bạn đă chứng tỏ ḿnh đồng thuận chấp nhận mọi Điều kiện sử dụng của Các website của Công ty Vinalink Media JSC.

Tất cả các thông tin về Điều kiện sử dụng của Vinalink được đăng tại địa chỉ Website của Vinalink mà có quy định này và có thể được thay đổi bởi đội ngũ những người xây dựng Các website của Công ty Vinalink Media JSC.

Nếu bạn không đồng thuận với Điều kiện sử dụng này xin vui ḷng ngừng sử dụng trang web này và các dịch vụ cung cấp bởi Vinalink.

Vinalink là một dịch vụ t́m kiếm Danh bạ trên mạng Internet có khả năng cung cấp cho bạn nguồn tài nguyên được chứa đựng trên các website khác. Hoặc một số website cung cấp nội dung chuyên ngành, trích từ các Báo điện tử có uy tín. Các website đều đă thông báo Bộ Thông tin Truyền Thông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin lành mạnh, tuân thủ pháp luật Việt nam.

Ngoài ra Vinalink c̣n có các dịch vụ khác như Thiết kế web, Quảng cáo trực tuyến, Thiết kế truyền thông, Tiếp thị trực tuyến, đại lư tên miền, hosting, Lập tŕnh phần mềm, xử lư dữ liệu số....

www.vinalink.com , www.vinalink.vn , www.websites.vn , www.vietnamcar.com - www.autovietnam.com - www.teen.vn - www.thietkeweb.vn - www.quangbaweb.com - www.tiepthitructuyen.vn  và một số website khác có thể chưa hoạt động hoặc đang thử nghiệm hoặc có nội dung giải trí để làm SEO cho khách hàng, danh sách cụ thể đă được đăng kư tại VNNIC hoặc một số tên miền khác Parking cùng với các website trên cũng đă thông báo hay đăng kư tại VNNIC.

2_ Đường dẫn đến những site khác

Trang web Vinalink media có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Vinalink media ). Vinalink media không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về: nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vinalink media cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lư của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hăy thận trọng khi bạn rời trang web Vinalink media và hăy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

3_ Truy cập trang web Vinalink media

Bạn đồng ư không sử dụng các dịch vụ của Vinalink để thực hiện các hành động sau :

Trong các trường hợp cần thiết, Vinalink có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lư do.

*) Tài khỏan cá nhân (nếu có)

- Bạn phải tạo một tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. Không bao giờ sử sụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản đó, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Cần thông báo cho Vinalink mediangay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lư đối với những tổn thất của Vinalink mediahoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra. Vinalink media sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn nảy sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

- Bạn đồng ư không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống v́ mục đích thương mại.

- Vinalink media có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lư do.

4_ Quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

- Các nội dung trên trang web Vinalink media, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video và các tính năng tương tác khác... trách nhiệm thuộc về người đăng tải nội dung lên hệ thống. Chính v́ vậy, khi bạn đăng một nội dung lên hệ thống th́ bạn cần chắc chắn rằng bạn được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và đoạn nội dung đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ư của người có thẩm quyền của Vinalink media. Vinalink media giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rơ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc cóliên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng v́ mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó.

- Vinalink media và biểu tượng Vinalink media là những nội dung được thuộc quyền sở hữu của trang web. V́ vậy bạn không được phép (bao gồm và không giới hạn) đánh dấu hay đăng kư cũng như sao chép, mô phỏng, sử dụng toàn bộ hay một phần những logo, tên gọi, tên miền thuộc quyền sở hữu của Vinalink media vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của Vinalink media. Mọi sự xâm phạm bản quyền của Vinalink media dưới bất kỳ h́nh thức nào sẽ bị xử lư theo pháp luật.

- Bạn đồng ư không gây hại, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

5_ Quy định về các nội dung do người dùng đăng tải.

Trang web Vinalink media luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các sản phẩm âm nhạc hoặc các nội dung khác. Vinalink media có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương tŕnh của Vinalink media sang một chương tŕnh khác hoặc tạo thành một phần của trang web.

*) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lư về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web Vinalink media. Bạn cam kết rằng:

-Bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Vinalink media sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải

-Bạn có sự đồng ư hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đă được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.

*) Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste Vinalink media bạn chuyển quyền này cho Vinalink media. Khi đó Vinalink media sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ các nội dung, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ các nội dung cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của Vinalink media như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

*) Bạn cũng cho phép người sử dụng trang webVinalink media quyền sử dụng (không giới hạn) việc: chỉnh sửa lại, phân tán, tŕnh chiếu nội dung đăng tải đó v́ mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

*) Bạn đồng ư rằng bạn sẽ không:

- Đăng tải các nội dung đă có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web Vinalink media và chuyển nhượng cho Vinalink media tất cả các quyền sở hữu như đă nêu;

- Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Vinalink media hoặc bất kỳ bên thứ ba nào

- Đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và trái với thuần phong mỹ tục Việt nam;

- Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Vinalink media sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lư nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

*) Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web Vinalink media, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Vinalink media không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

Khi truy cập các trang web Vinalink media có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ư thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại Vinalink media, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Vinalink media về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn ở vào độ tuổi được pháp luật cho phép.

6_ Bản quyền và những quy định về nội dung

Vinalink media tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Vinalink media không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của ḿnh. Vinalink media sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này Vinalink media có quyền giới hạn việc truy cập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép, vi phạm những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hăy vui ḷng thông báo và cung cấp cho Vinalink media những thông tin sau:

+Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đă được đăng tải khi chưa được sự đồng ư của người giữ bản quyền.

+Một văn bản có chữ kư của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

+Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

+ Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.

+ Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, các nội dung do người dùng spam, đưa thông tin xấu vi phạm thuần phong mỹ tục hay vi phạm Luật pháp Việt nam như Chính trị, tôn giáo, đả kích, Kích động bạo lực, Nói xấu người khác, hacker hay virus tấn công..... xin bạn vui ḷng liên hệ với Vinalink media theo địa chỉ sau:

VINALINK MEDIA JSC - 59 Hàng Chuối tr., Hanoi, Vietnam . Điện thoại: (84) 4-39726747, email : vinalink@gmail.com

Xin hăy chú ư rằng; bất kỳ ai có chủ ư cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả hay các nội dung vi phạm quy định trên sẽ bị xử lư trước pháp luật.

7_ Tuyên bố từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rơ và đồng ư rằng:

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lư và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Vinalink media từ chối một cách rơ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Vinalink media không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ

+ Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;

+ Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

+ Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;

+ Bất kỳ lỗi, virus, các chương tŕnh gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

+ Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web Vinalink media, Vinalink media cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa bạn và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

8_ Loại trừ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại

Vinalink media sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lư do nào được liệt kê dưới đây:

+ Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác nào trong đó);

+ Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

+ Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

+ Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

+ Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

+ Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đă nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng Vinalink media sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đă được liệt kê trên đây.

9_ Cam kết của bạn

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại Vinalink media (bao gồm các chi nhánh, văn pḥng đại diện, bộ phận quản lư, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

+ Việc bạn sử dụng trang web;

+ Do bạn vi phạm các điều khoản này;

+ Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;

+ Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc

+ Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra.

Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

10_ Trách nhiệm chấp nhận những quy định sử dụng này.

Bạn xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lư về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, sau khi đă xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ư rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

Bạn cũng xác nhận rằng bạn /hoặc bạn trên 18 tuổi /hoặc được sự đồng ư của cha, mẹ hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các qui định sử dụng này khi truy cập trang web Vinalink media .Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn phải xác nhận rằng bạn đă trên 13 tuổi. Trang web Vinalink media được xây dựng không dự định dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn 13 tuổi, xin vui ḷng không sử dụng trang web Vinalink media. Có nhiều trng web thú vị khác dành cho lứa tuổi của bạn. Hăy tham khảo ư kiến bố mẹ của bạn về những trang web phù hợp với lứa tuổi của bạn.

11_ Những điểu khoản chung

Bạn đồng ư rằng:

+Trang web Vinalink media có trụ sở chính tại Hà Nội,Việt Nam

+ Do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lư phát sinh giữa bạn và Vinalink media do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại ṭa án Việt Nam.

Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư tại địa chỉ (bổ sung khi có địa chỉ chính xác) và bất kỳ các văn bản khác của Vinalink media được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và Vinalink media liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, th́ sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. Vinalink media có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dơi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đă đọc và đồng ư tuân theo những sửa đổi đó.

Bạn và Vinalink media thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liện quan tới trang web Vinalink media phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Vinalinkcó quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

Vinalink có khả năng thông báo cho bạn về các hoạt động của ḿnh thông qua các thông điệp trên website, thông qua phần Điều kiện sử dụng, phần Bản quyền và Quy định về sở hữu trí tuệ hoặc thông qua địa chỉ thư điện tử mà bạn đă đăng kư với Vinalink.

12_Điều kiện giao dịch TMĐT trên các website dịch vụ của VINALINK:
Vinalink cam kết thực hiện trả lời giải đáp mọi yêu cầu đơn hàng của khách hàng trong ṿng 48 H bằng email, hay điện thoại nếu không bị thất lạc liên hệ . Đề nghị quư khách gửi yêu cầu vào vinalink@gmail.com để được trả lời thoả đáng. Sau khi kư kết hợp đồng dịch vụ chúng tôi sẽ cam kết thực hiện các dịch vụ cài đặt, chỉ dẫn, hỗ trợ sau bán hàng đầy đủ cho quư khách. Mọi khiếu nại phàn nàn vui ḷng liên hệ chúng tôi để được giải quyết thoả đáng.

Bộ phận hỗ trợ dịch vụ :
VINALINK MEDIA JSC
Giấy phép ĐKKD/ MST : 0101448768
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội - Cục Thuế TPHN

Địa chỉ : 59 Hàng chuối str., Hà Nội , Việt nam
Tel : 844-39726747 / fax : 844-39726746
Email : vinalink@gmail.com

Khi khách hàng đồng ư giao dịch như sử dụng dịch vụ thiết kế web, quảng bá web, quảng cáo, tư vấn quảng cáo, xử lư dữ liệu thị trường, nghiên cứu thị trường, đăng kư tên miền Việt nam qua đại lư ESC hay PAVIETNAM, thuê máy chủ lưu trữ.... trong ṿng 24-48h, chúng tôi sẽ gửi mẫu hợp đồng và các điều khoản chính của Hợp đồng bao gồm về thông tin cơ bản của Vinalink, quy định về dịch vụ, quy định về giá cả, phương thức thanh toán, bàn giao dịch vụ, thời gian thử nghiệm, quy định về các bước thực hiện hợp đồng chi tiết và có phụ lục nếu cần thiết, quy định về trách nhiệm giữa các bên, quy định về bất khả kháng, quy định về bồi thường, thưởng phạt, hoàn tiền, quy định về chính sách bảo hành, bảo tŕ và các quy định tranh chấp, bổ xung, trọng tài và pháp lư khác như khai báo tên miền quốc tế, giao dịch thanh toán quốc tế.... Sau khi khách hàng đọc kỹ và đồng ư với chúng tôi về các điều khoản đó, chúng tôi sẽ tiến hành các bước theo quy tŕnh thực hiện để hoàn thành các phần việc quy định trong hợp đồng dịch vụ.

Vinalink cam kết tuân thủ các qui định của Pháp luật về giao dịch Thương mại điện tử theo Thông tư số 09/2008 , Nếu có ai phát hiện ra những chỗ nào c̣n thiếu sót xin vui ḷng gửi thông tin để chúng tôi sửa chữa và đáp ứng cho đúng.